პედაგოგებისა და მასწავლებლობის მსურველთა საგნის გამოცდისთვის რეგისტრაცია 30 სექტემბერს დაიწყება

2015.09.25  |  11:55
პედაგოგებისა და მასწავლებლობის მსურველთა საგნის გამოცდისთვის რეგისტრაცია 30 სექტემბერს დაიწყება

30 სექტემბერს საგნის გამოცდისთვის პედაგოგებისა და მასწავლებლობის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყება და 13 ოქტომბრის 18:00 საათამდე გასტანს. გამოცდას კი აპლიკანტები იანვარში ჩააბარებენ. ყველა აპლიკანტს უფლება აქვს დარეგისტრირდეს ელექტრონულად (მხოლოდ ერთი საგნის გამოცდის ჩასაბარებლად) ვებგვერდებზე: www.naec.ge და online.naec.ge.

პრაქტიკოსი მასწავლებლებისათვის რეგისტრაცია უფასო. მასწავლებლობის მსურველი აპლიკანტები კი 50 ლარს გადაიხდიან.

 

მასწავლებლობის მსურველებმა პარალელურად რეგისტრაცია უნდა გაიარონ საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

 

აპლიკანტმა რესურსცენტრში უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:


პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებული ასლი.

 

გამოცდაზე გასვლის უფლება აქვს: პრაქტიკოს მასწავლებელს; ბაკალავრის, მაგისტრის და/ან მათთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირს, რომელსაც მიღებული აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმის შესაბამისი საგნის/საგნობრივი ჯგუფის აკადემიური ხარისხი; მასწავლებლობის მსურველს, რომელსაც დიპლომის საფუძველზე აქვს მასწავლებლობის უფლება.

 

გამოცდების ეროვნული ცენტრის ცნობით, 2016 წლიდან მსურველებს საგნის გამოცდის ჩაბარების შესაძლებლობა წელიწადში ორჯერ – ზამთარსა და ზაფხულში ექნებათ.

ისინი გამოცდას ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შემდეგ საგნებში ჩააბარებენ:

 

ქართული ენა და ლიტერატურა (I-VI კლასები); მათემატიკა (I-VI კლასები); ბუნებისმეტყველება (I-VI კლასები); ქართული ენა და ლიტერატურა, მათემატიკა და ბუნებისმეტყველება (I-IV კლასები); ქართული ენა და ლიტერატურა (VII-XII კლასები); ქართული, როგორც მეორე ენა (I-XII კლასები); მათემატიკა (VII-XII კლასები); ისტორია; გეოგრაფია; სამოქალაქო განათლება; ფიზიკა; ქიმია; ბიოლოგია; ინგლისური; გერმანული; ფრანგული; რუსული; სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება; ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

 

მუსიკისა და სპორტის მასწავლებლები გამოცდებისათვის რეგისტრაციას გაზაფხულზე შეძლებენ. მათ საშუალება ექნებათ საგნის გამოცდა ივლისის თვეში ჩააბარონ.